Välkommen till Örebro läns golfförbund

Välkommen till Örebro läns golfförbund

Välkommen till Örebro läns golfförbund

Välkommen till Örebro läns golfförbundVåra senaste nyheter

9 aug

Nyckelhålet

Nu finns en uppdaterad lista över kvalificerade till Nyckelhålsfinalen!

17 jul

Nyckelhålsfinalen

Nu finns en uppdaterad lista över kvalificerade par till Nyckelhålsfinalen under fliken Kommittéer - Tävling!

21 jun

Höstårsmötet

Höstårsmötet är planerat till den 14 november. Handlingar kommer så småningom.

12 maj

Protokoll Vårårsmötet

Sent om sider har alla skrivit på Vårårsmötesprotokollet som finns publicerat under Organisation - Protokoll!

2 maj

Tävlingskalendern 2022

Nu finns årets Tävlingskalender publicerad på hemsidan. Det finns papperskalendrar att hämta på varje klubb/anläggning.

19 apr

Överenskommelser

Nu finns aktuella överenskommelser publicerade!

1 apr

Regelkvällen

En fantastiskt bra och trevlig regelkväll igår! Stort tack Lasse och Thorsten. Tråkigt bara att så många inte dyker upp utan att avanmäla sig!!

21 mar

Vårårsmöteshandlingarna

Nu finns handlingarna inkl revisionsberättelse publicerade under Organisation - Verksamhetsberättelser

1 mar

Vårårsmötet 2022

Vårårsmötet 2022 äger rum den 28 mars, kl 18.30. Handlingar kommer.

24 feb

Bra Kväll Regler

Nu finns inbjudan till en Bra Kväll om regler under Kommittéer - Regel- och handicapkommittén - Bra kvällar!

24 feb

Ladies Trophy 2022

Matchprogram-Resultat 2022- Ladies Trophy

13 feb

Seniorernas upptaktsträff

Seniorernas Vårträff på Dormy är inställd! Priser från Oktobertouren 2021 kommer att finnas för hämtning på respektives hemmaklubb/anläggning fr o m den 16 feb! Alf Lindqvist

Styrelsen har ordet

Vi är nu inne i den för golfare allra bästa delen av året, varmt väder, långa ljusa kvällar och inbjudande golfbanor.

ÖLGFs styrelse jobbar vidare för att främja golfsporten i distriktet, bland annat har regel- & handicapkommittén under våren genomfört domarutbildningar och en uppskattad regelkväll. Juniorkommittén jobbar med både träning och tävling i form av sommarläger, träningskvällar och tävlingarna Teen Tour First och Örebro Junior Tour.

Dessutom startas Golftjej Örebro som är en breddsatsning som vänder sig till tjejer mellan 10 och 16 år, oavsett spelnivå, med syfte att att skapa förutsättningar för tjejer att hitta golfkompisar över klubbgränserna och därmed tillsammans hitta glädjen för en satsning på golf som idrott.

Under vårårsmötet klubbades ett antal överenskommelser mellan klubbarna igenom. Samarbete och överenskommelser med stor uppslutning bland distriktets klubbar gynnar golfsporten och ÖLGFs styrelse ser fram emot det fortsatta arbetet med att ytterligare utöka dessa överenskommelser.

Med önskan om en fantastisk sommar!

Jonas Rosengren
Ordförande ÖLGF