Övriga förtroendevalda

Revisorer
Revisor Henrik Andersson, Lannalodge Golfresort
Revisorssuppleant Gerry Ohlsson, Örebro City G&CC

Valberedning

Magnus Lilja, Askersunds GK (sammankallande)
Jan Sjöö, Lindesbergs GK
Lars Oskarsson, Nora GK