Utbildning och information om Regler för Golfspel 2019.
ÖLGF kommer att erbjuda omfattande utbildnings- och informationstillfällen för de nya golfreglerna som gäller från 2019.
10-11 november påbörjas utbildningen för distriktets domare
27 november arrangeras en "Bra Kväll" med information om förändringar och nyheter bland reglerna
Under februari, mars kommer ytterligare utbildnings- och informationstillfällen att erbjudas - information om detta kommer i god tid.