Efter tre arrangörsavhopp publicerar vi en uppdaterad SM-folder – se nedan!