Länets klubbar har enligt tidigare överenskommelse, valt att följa rekommendationerna i SGF Spel och Tävlingshandbok vid återbud eller uteblivande från tävling.

Utdrag ur SoT:

8.1.2.5 Återbud
Om en spelare, som är uttagen till en tävling, inte avser att delta ska spelaren lämna återbud. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas. Avanmälan kan endast göras före anmälningstidens utgång. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling.
Godtagbara skäl
Till godtagbara skäl för återbud till tävling räknas: skada, sjukdom, personliga eller familjära olyckor. Tävlingsledningen bestämmer om det krävs läkarintyg för att återfå anmälningsavgiften.
8.1.2.6 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling ska rapporteras till sin hemmaklubb. Hemmaklubben har rätt att vidta disciplinär åtgärd mot spelare, se kapitel 1, SGF:s bestämmelser. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling ska rapport även ske till spelarens hemmadistrikt. Om spelarens uteblivande har sin grund i ofullständiga eller oklara tävlingsbestämmelser, ska detta betraktas som godtagbart skäl för uteblivande.