Oktobertouren

En anmälan har inkommit angående tävlingsledningars avsteg från tävlingsbestämmelserna för Oktobertouren 2018. ÖLGF:s Regel- och Handicapsektion har 23/10 2018 beslutat följande:

B-klassens deltävling i Lindesberg 17 sep. De individuella resultaten godkänns men deltävlingens resultat i OoM godkänns inte och ska strykas.

A-klassen 1 okt, B-klassen 4 okt och C-klassen 24 sep i Kumla. De tre deltävlingarnas individuella resultat och resultat i OoM  godkänns inte och ska strykas.

Preliminär reviderad resultatlista finns under Oktobertourens sida.