Göran Zachrisson-stipendiet

Stort GRATTIS till Matilda Jonsson, Kumla GK samt Viktor Nordwall, Örebro City G&CC som tilldelats rubricerade stipendium omfattande 20 000 kr vardera till en tävlingsresa till Brittiska öarna!