Bankonsulenter

Det finns sju stycken bankonsulenter anställda av Svenska Golfförbundet. De står till förfogande för klubbarna att använda sig av för att få hjälp med sina golfanläggningar. Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel finns stora specialistkunskaper hos bankonsulenterna. Varje konsulent ansvarar utöver generell rådgivning till anläggningar inom sin region även för ett eget specialområde som bevakas och följs mer ingående. Konsulenten delar med sig av de specifika specialistkunskaperna vid SGF:s utbildningar samt vid behov även vid särskild rådgivning till klubbarna över hela landet, det vill säga även utanför bankonsulentens hemmaregion.

 

ÖLGF:s bankonsulent är Mikael ’Bobban’ Frisk som även ansvarar för Blekinge, Småland, Gotland och Värmland. Bobban är expert på allmän banskötsel och specialist på bevattning. Han har tidigare arbetat som banchef på Växjö GK och har även kunskap om banskötsel inom naturreservat där särskild hänsyn tas till djur och natur.

Mikael Bobban FriskBankonsulenter

Denna webbplats startsida