Aktuellt

Nyckelhålsfinalen

Nu finns en förteckning över hittills kvalificerade par till finalen under fliken Kommittéer – Tävling. Ytterligare kval återstår och fler par blir aktuella. Beroende på avhopp kommer fler få chansen!