Aktuellt

Regler för golfspel 2019

Läs mer under fliken Kommittéer – Utbildning – Tävlingsledar- och Regelutbildning där inbjudan finns!
Observera att lokalen är ändrad till L1! Antal deltagare är utökat till 250.