Aktuellt

Förbundsmötet

Svenska Golfförbundets Förbundsmöte äger rum den 21-22 april.
Anders Eriksson och Tony Gustafsson representerar Örebro läns golfförbund.
Handlingar finns att läsa på https://golf.se/golfsverige/sa-funkar-det/forbundsmote/