Verksamhetsplan Utbildningskommittén

Inför 2018 planeras följande:

Utbildning:

I samverkan med SISU, ÖLGF:s sektioner och kommittéer samt distriktets klubbar:

  • Ledarutbildning GL1 och GL2, i samverkan med juniorkommittén
  • Tävlingsledning och regler
  • Domarutbildning i samverkan med Regel- & Handicapsektionen
  • Focus på tillsammans med Regel & Handicapsektionen utbilda i nya regelverket med start under hösten

Övrigt:

  • Vid behov stödja klubbarnas interna utbildning.
  • Fånga upp och svar mot klubbgemensamma utbildningsbehov.
  • Utveckla samarbetet med, och stödet till distriktets olika verksamheter vad gäller utbildning, samt att därvid medverka till att distriktets utbildningsverksamhet blir ännu mer anpassat till SGF:s organisation
  • Utveckla samarbetet med SISU Idrottsutbildarna.