Verksamhetsplan Utbildningskommittén

Inför 2017 planeras följande:

Utbildning:

I samverkan med SISU, ÖLGF:s sektioner och kommittéer samt distriktets klubbar:

 • Ledarutbildning GL1 och GL2, i samverkan med juniorkommittén
 • Tävlingsledning och regler
 • TL dag i samverkan med Regel- & Handicapsektionen
 • TLR utbildningar i samverkan med Regel- & Handicapsektionen
 • Domarutbildning i samverkan med Regel- & Handicapsektionen
 • Handicapregler
 • Bra kvällar 2017

Övrigt:

 • Ha en aktuell och uppdaterad undersida på www.olgf.nu
 • Vid behov stödja klubbarnas interna utbildning.
 • Fånga upp och svar mot klubbgemensamma utbildningsbehov.
 • Utveckla samarbetet med, och stödet till distriktets olika verksamheter vad gäller utbildning, samt att därvid medverka till att distriktets utbildningsverksamhet blir ännu mer anpassat till SGF:s organisation
 • Utveckla samarbetet med SISU Idrottsutbildarna.