Verksamhetsplan Bana/Slope

Under 2017 skall vi;

  • stimulera klubbarna att ta hjälp av SGFs bankonsulent i allmänna och specifika banfrågor
  • delta i planering och genomförande av ERFA-träffar och andra möten för klubbarnas personal och förtroendevalda
  • stödja klubbarna i deras ambitioner att kunna erbjuda så bra golfbana klubbens ekonomi tillåter under så lång spelsäsong som möjligt
  • stödja klubbarnas arbete med längdanpassning till olika spelarkategorier
  • fortsatt säkerhetsarbete på anläggningarna
  • initiera fortsatt arbete med klubbarnas miljö och arbetsmiljöarbete