Verksamhetsplan Bana/Slope

Under 2019 skall vi;

  • Stimulera klubbarna att ta hjälp av SGFs bankonsulent i allmänna och specifika banfrågor
  • I samarbete med SGF:s bankonsulenter och klubbrådgivare planera och genomföra Erfa-träffar, introduktionsutbildningar och andra möten för klubbarnas personal och förtroendevalda
  • Stödja klubbarna i deras ambitioner att kunna erbjuda så bra golfbana klubbens ekonomi tillåter under så lång spelsäsong som möjligt
  • Stödja klubbarna i säkerhetsarbetet på anläggningarna. Slå ett slag för SÄKER GOLF och informera om vikten av att utbilda sina medlemmar och anställda. Se över och uppgradera det skyltsystem som idag finns på klubbarna vid tee 1 och 10
  • Initiera fortsatt arbete med klubbarnas miljö- och arbetsmiljöarbete
  • Fortsätta förberedelserna inför SM-veckan 2020 genom att i sällskap med bankonsulenten besöka klubbarna under året. Anordna Erfa-träff under hösten där information till och från klubbarna om SM diskuteras.