Utbildningar & möten

Inför 2017 planerar Regel & Handicapsektionen utbildningsinsatser för att ytterligare stärka klubbfunktionärernas kunskaper i tävlingsledning och regler, samt att skapa grund för den domarkompetens som behövs inför SM 2020

Inbjudan kommer. Håll utkik!

Viktiga datum

04-feb TL-dagen. En viktig lördag för alla klubbfunktionärer som  arbetar med klubbens eller distriktets tävlingar.
15-feb Regelutbildning. Deltagarna kan vara med och påverka innehållet. Hör av dig i god tid med dina förslag.
08-mar Regelutbildning. Deltagarna kan vara med och påverka innehållet. Hör av dig i god tid med dina förslag.
15-mar Regelutbildning. Deltagarna kan vara med och påverka innehållet. Hör av dig i god tid med dina förslag.
25 – 26 mars Domarkonferens med regelprov