TL-dag inför SM 2020

Lördagen den 15 februari arrangeras en TL-dag inför SM 2020!
Plats: Scandic Väst
Se inbjudan under fliken Kommittéer – Utbildning!