Välkommen till tävlingssidan 2021

Örebro Läns Golfförbunds tävlingskommitté har till uppgift att samordna distriktets tävlingsverksamhet och vara ett stöd till tävlingskommittéerna (TK) i distriktets klubbar.
​TK fördelar spelplatser till av SGF beslutade förbunds-, region- och distriktstävlingar.
TK ansvarar även för att ​fastställa distriktets tävlingsprogram, spelschema för T-utbyte och tävlingsvillkor för DM.
OBS! P.G.A. COVID-19 PANDEMIN KAN TÄVLINGSPROGRAM OCH ÖVRIGA AKTIVITETER KOMMA ATT STÄLLAS IN ELLER ATT ANPASSAS EFTER STYRNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FRÅN SGF.