Välkommen till tävlingssidan

Örebro Läns Golfförbunds tävlingskommitté har till uppgift att samordna distriktets tävlingsverksamhet och vara ett stöd till tävlingskommittéerna (TK) i distriktets klubbar.
​TK fördelar spelplatser till av SGF beslutade förbunds-, region- och distriktstävlingar.
TK ansvarar även för att ​fastställa distriktets tävlingsprogram, spelschema för T-utbyte och bestämmelser för DM.

Sidan är nu uppdaterad med 2018 års tävlingsprogram under fliken tävlingar.
Om du "klickar" på länkarna nedan så kommer du till årets tävlingskalender!