Styrgrupp för SM 2020

SM-general med övergripande ansvar:
Thorsten Hellmark –  thorsten.hellmark@gmail.com

Ekonomiansvarig:
Ann-Marie Ericsson – a-m.ericsson@telia.com

Banansvarig:
Lars Fredriksson – lars-ake.fredriksson@comhem.se

Tävlingsansvarig:
Tony Gustafsson- tongus02@hotmail.com

Ansvar GIT tävling:
Åke Holt- ake.holt@telia.com

Kommunikation-och pressansvarig:
Lennarth Sollerman – lennarth.sollerman@gmail.com

Ansvar för hemsidan och sociala medier:
Birgitta Andersson – birgittaand@gmail.com