Styrgrupp för SM 2020

SM-general med övergripande ansvar: 

Thorsten Hellmark, thorsten.hellmark@gmail.com

Ekonomiansvarig:

Ann-Marie Ericsson,a-m.ericsson@telia.com

Banansvarig:

Lars Fredriksson,lars-ake.fredriksson@comhem.se

Tävlingsansvarig:

Tony Gustafsson,tongus02@hotmail.com

Ansvar GIT tävling:

Åke Holt,ake.holt@telia.com

Kommunikation-och pressansvarig:

Lennarth Sollerman,lennarth.sollerman@gmail.com

Ansvar för hemsidan och sociala medier:

Birgitta Andersson,birgittaand@gmail.com