Övriga förtroendevalda

Revisorer
Revisor Henrik Andersson, Lannalodge Golfresort
Revisorssuppleant Gerry Ohlsson, Örebro City G&CC

Valberedning

Raija Keltto, Kumla GK (sammankallande)
Magnus Lilja, Askersunds GK
Ulf Hane, Karlskoga GK