Övriga förtroendevalda

Revisorer
Revisor Henrik Andersson, Lannalodge Golfresort
Revisorssuppleant Gerry Ohlsson, Örebro City G&CC

Valberedning

Ulf Hane, Karlskoga GK (sammankallande)
Lars Berglund, Stjernfors Golf
Ej utsedd representant från Kumla GK