Tävlingsbestämmelser
Örebro Junior Tour är en tävling som riktar sig till juniorspelare som inte vill eller får spela på Skandia Tour First (steg 1). Tävlingen spelas samtidigt (samma datum och samma klubb) som Skandia Tour First. I distriktet spelas 6 st Skandia Tour First (se golf.se/skandia tour eller ÖLGFs hemsida för datum och plats).
Tanken med tävlingen är att erbjuda juniorer en hcp-tävling som alternativ. Det kommer att finnas 2 klasser, en som spelas över 18 hål och en som spelas över 9 hål och tävlingen kommer att kallas Örebro Junior Tour. Båda klasserna spelas som slaggolf. Klass 1spelas över 18 hål med hcp-gränser 0-36 och klass 2 spelas över 9 hål med hcp-gränser 0-54.
Dessa hcp-tävlingar läggs upp separat av varje klubb och man anmäler sig på golf.se som till en vanlig hcp-/klubbtävling.
Klass 1 Tävlingen är handicapgrundande och ska därför spelas enligt Regler för golfspel, Spel och Tävlingshandboken och Lokala Tävlingsregler. Caddy är inte tillåten.
Klass 2 Här kan spelaren själv bestämma om ronden ska vara handicap grundande eller inte. Spelaren måste meddela före start vad som önskas. För en handicap grundande rond så gäller samma regelverk som för klass 1.
Dessa bestämmelser tillsammans med en inbjudan kommer att finnas på ÖLGFs hemsida.
Det är ingen startavgift i någon av klasserna och inte heller något traditionellt prisbord utan spelarna, i båda klasserna, kommer att få ett ”startkit” som ÖLGF står för. Ett 1:a pris kommer att delas ut till vinnaren av 18-hålstävlingen.
Vid frågor kontakta Leif Rydell, leif.rydell@orebro.se eller 070-3229722

OBS INFORMATION TILL KLUBBARNA
Örebro Junior Tour kommer att spelas samtidigt och på samma klubb som Skandia Tour First men med skillnad att Skandia Tour läggs upp i GIT och administreras av SGF medan Örebro Junior Tour läggs upp i GIT och administreras av klubbarna själva.