Junioröverenskommelse

Ny junioröverenskommelse har träffats. Se aktuell under ”Organisation – Överenskommelser”. Alla klubbar/anläggningar i distriktet ingår!