Inställda tävlingar

Inställda tävlingar:
SGF har fattat beslut att den starka rekommendation att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige fortsatt ska gälla till och med den 23 maj.
Alla förbundstävlingar är därmed inställda till och med den 23 maj och inga nationella tävlingar registreras i SGF Golf Ranking heller under denna period.
Ni hittar info på hemsidan https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/