Inbjudan Oktobertourens jubileumstävling

Se inbjudan på Seniorsidan!
OBS! att anmälningstiden är förlängd till den 28 aug, kl 18.00!