Höstårsmötesprotokoll

Nu finns äntligen höstårsmötesprotokollet publicerat. Det kom bort på posten varför det tog extra lång tid att få alla underskrifter igen!