ERFA-TRÄFF MOSJÖ GK 25/4 Kl 09.00

Erfa-träff på Mosjö GK tisdagen den 25/4 kl. 09.00
Program 09.00-09.30 samling I verkstaden
09.30-12.00 ERFA
Ämne för dagen
Rune Andersson slopevärderare: Vad är det i den allmänna skötseln som påverkar slopevärdet.
Göran Tyrsing SGA: Vad hander I SGA nu och I framtiden.
Mikael "Bobban" Frisk bankonsulent SGF: Nyheter från greenkeeper mässan I USA.
Anmälan senast 21/4 till Lars Fredriksson ÖLGF mobil: 070-6016531 E-post: lars-ake.fredriksson@comhem.se